Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Täyttölupapyyntö lukion lehtorin virka (5013)

PRIDno-2020-459

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut


Täyttölupapyyntö lukion lehtori (5013) Suomen kieli ja kirjallisuus PSYL:n lukio

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Toimialajohta esittää, että täyttölupa haetaan lukion lehtorin (5013) virkaan, opetettavana aineena Suomen kieli ja kirjallisuus. Virka on jäänyt eläköitymisen vuoksi avoimeksi 1.10.2014 ja nyt sen täyttäminen on tullut nyt ajankohtaiseksi. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Sivistystoimiala, PSYL lukio

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.