Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Lavian lähikirjaston kirjastovirkailijan työsuhteen täyttäminen, 10.01.2020
§ 2 Pääkirjaston lainaus- ja tietopalvelun vastaavan kirjastonhoitajan toimi, 14.01.2020
§ 18 Pori Sinfoniettan tuottaja-tiedottajan (PORI-03-119-19) toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen täyttäminen, 17.12.2019

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Hankintapäätös:
§ 85 Wiedenmann-ilmastinkoneen hankinta, 30.12.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Käyttökielto, uimalaitokset, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom. 1 kohta 32, 02.01.2020
§ 2 Monitoimikenttien vuorot 15.4.-31.10.2020, 20.01.2020
§ 3 Nurmi- ja hiekkakenttien vuorot 2020, 20.01.2020
§ 84 Anomus, FC Jazz, U21-maaottelu 14.10.2019 Porin stadion, 19.12.2019

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
§ 8 Perusopetuksen erityisopettajien verkostoitumispäivä 18.1.2020, 15.01.2020

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
§ 3 Effica-ohjelman pääkäyttäjäoikeuksien myöntäminen, 17.01.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sivutoimi-ilmoituksen hyväksyminen, 17.01.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.