Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tilojen vuokraaminen sivistystoimen hallinnon ja lastenkulttuurikeskuksen käyttöön

PRIDno-2020-439

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää

Perustelut

Sivistystoimen hallinto työskenteli pitkään osoitteessa Otavankatu 3. Kiinteistöstä muutettiin 1.8.2019 alkaen Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen hallinnassa olevaan kiinteistöön Rautatienpuistokadulle, samaan rakennukseen Palmgren konservatorion kanssa. Sivistystoimen hallinnolla on tällä hetkellä käytössä vajaan 650 neliömetrin tilat, kun aiempi tila oli pinta-alaltaan n. 1400 neliömetriä. Henkilöstöstä osa työskentelee muissa sivistystoimialan käytössä olevissa rakennuksissa, esim. kirjastossa, päiväkodeissa ja nuorisotalolla.

Nykyisin sivistystoimialan hallinnon käytössä oleva tila ei ole kaikilta osin tarkoituksenmukaista työskentelytilaa eikä tiloissa ole tehty muutostöitä, joilla parannettaisiin tilojen soveltuvuutta toimistokäyttöön. Lastenkulttuurikeskus on toiminut Taidemuseon tiloissa, jossa alkaa kevään aikana peruskorjaus, minkä jälkeen tilat tulevat Taidemuseon käyttöön.

Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksella on Rautatienpuistokatu 7 osoitteessa vapaata tilaa, joka voidaan ottaa vähäisten muutostöiden ja pintojen käsittelyn jälkeen sivistystoimialan hallinnon ja lastenkulttuurikeskuksen käyttöön. Tilat ovat jääneet tyhjilleen Winnovan siirrettyä toiminnot Länsi-Poriin. Erityisesti lastenkulttuurikeskuksen tilatarpeeseen Winnowalta jäänyt keittiötila sopii vähäisin muutostöin erinomaisesti. Sivistystoimen hallinnolle tulee saada tilat siihen asti, kunnes suunnitteilla oleva Teljäntori hanke valmistuu. Lastenkulttuurikeskuksen osalta on suunniteltu, että sen toiminnat tulevaisuudessa sijoittuu valmistelussa olevaan Aarteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimialalle, että se vuokraa Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselta osoitteesta Rautatienpuistokatu 7, sivistystoimialan hallinnon ja lastenkulttuurikeskuksen käyttöön n. 1600 neliömetrin suuruisen tilan, joka jakautuu puoliksi sivistystoimialan hallinnon ja lastenkulttuurikeskuksen välillä.

Päätös

Päätösesityksen mukaan, jota toimialajohtaja muutti siten, että kohta tarkastetaan kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Tapio Huhtanen

Kokouskäsittely

Toimialajohtaja teki muutetun päätösehdotuksen joka kuuluu seuraavasti:

Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimialalle, että se vuokraa Kiinteistö Oy Domus Arctopolikselta osoitteesta Rautatienpuistokatu 7, sivistystoimialan hallinnon ja lastenkulttuurikeskuksen käyttöön n. 1600 neliömetrin suuruisen tilan, joka jakautuu puoliksi sivistystoimialan hallinnon ja lastenkulttuurikeskuksen välillä.

Pöytäkirja tarkastetaan pykälän osalta kokouksessa.

Satu Hatanpää ja Tapio Huhtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5 kohta.

Tiedoksi

Tekninen toimiala/Mikko Viitala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.