Sivistyslautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan (T57) virasta

PRIDno-2021-4199

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Maisa Uusivuoren irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan virasta (T57) 28.2.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Maisa Uusivuorelle eron päätoimisen tuntiopettajan virasta (T57) 1.3.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maisa Uusivuori, Porin lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.