Sivistyslautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Meri-Poriin tulevan uuden päiväkodin nimi

PRIDno-2021-4389

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Meri-Poriin Pihlavan vanhan koulun tontille on rakenteilla uusi päiväkoti. Rakennus on hirsirunkoinen ja yhdessä tasossa. Päiväkoti on valmis syksyllä 2022. Siihen tulee tilat viidellle lapsiryhmälle. Esiopetusryhmä jatkaa toimintaansa Meri-Porin yhtenäiskoulun tiloissa. Henkilökuntaa on 16. Lapsiryhmät muodostuvat alueen tarpeiden mukaisesti, kuitenkin niin että päiväkodissa toimii alueen integroitu erityisryhmä.

Uusi päiväkoti tulee valmistuessaan korvaamaan nykyiset Päiväkoti Pihlajanmarjan ja Päiväkoti Onnenkiven. Sivistystoimialan hallinto on ehdottanut päiväkodin nimeksi Päiväkoti Meri-Poria. Nimi kuvastaa päiväkodin sijaintia Porin kaupungin palvelualueilla, sekä sitä, että se tarjoaa varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja koko Meri-Porin alueelle.

Lisätietojen antaja Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki, puh. 044 701 6300

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Meri-Poriin valmistuvan uuden päiväkodin nimi on Päiväkoti Meri-Pori.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

YH-asunnot, Päiväkoti Pihlajanmarja, Päiväkoti Onnenkivi, Tekninen toimiala Harri Aaltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.