Sivistyslautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Nelly Pitkänen ja Matti Välimäki.

Pöytäkirja tarkastetaan 1.10.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Karumäki ja Matti Välimäki.

Pöytäkirja tarkastetaan 1.10.2021.

__________________________________________

Merkitään, että tämän asiankohdan käsittelyn jälkeen käsiteltiin seuraavaksi asiakohta § 209.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.