Sivistyslautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Porin kirjastoauton kirjastovirkailijan (PORI-03-108-21) toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen täyttäminen, 16.09.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 17 Rakennuskulttuuritalo Toivon talvikauden 2021-2022 aukioloajat, 23.09.2021

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
§ 174 Tutkimusluvan myöntäminen, 23.09.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Sivutoimi-ilmoitus, 16.09.2021
§ 39 Sivutoimi-ilmoitus, 16.09.2021
§ 40 Oman auton käyttöoikeus, 17.09.2021
§ 41 Oman auton käyttöoikeus, 17.09.2021
§ 42 Oman auton käyttöoikeus, 17.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.