Sivistyslautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Henna Kyhä.

Pöytäkirja tarkastetaan 2.10.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Mäki ja Henna Kyhä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.