Sivistyslautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Kansalaisopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 2 Option käyttöönotto koulutusopas, Porin seudun kansalaisopisto, 24.09.2020

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
§ 146 Työnohjauspalveluiden hankkiminen, 21.09.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 22 Oman auton käyttöoikeus, 16.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.