Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Ruohonen ja Marianne Ostamo.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.