Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2238)

PRIDno-2020-5360

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Matti Laakson irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin  virasta (2238) 31.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Matti Laaksolle eron perusopetuksen lehtorin virasta (2238) 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Matti Laakso, Kaarisillan yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.