Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelman esittely

PRIDno-2020-3114

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen toimiala tulee esittelemään Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelmaa sivistyslautakunnalle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.