Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marianne Ostamo ja Laura Pullinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 9.10.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vuokko Virkki ja Laura Pullinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.