Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 25 Maksuhuojennuksen myöntäminen, 25.09.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 24 Sivutoimi-ilmoitus, 28.09.2020
§ 25 Oman auton käyttöoikeus, 30.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.