Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta

PRIDno-2021-5645

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Anne Leinon irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta (5031) 28.2.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Anne Leinolle eron lukion lehtorin virasta (5031) 1.3.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anne Leino, Porin lukio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.