Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta

PRIDno-2021-5700

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Krista Tuomiston irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (2293) 31.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivisyslautakunta päättää myöntää Krista Tuomistolle eron perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (2293) 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Krista Tuomisto, Kuninkaanhaan koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.