Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021

PRIDno-2021-3203

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan Porin kaupungissa on seuraavat vaikuttamistoimielimet:  nuorisovaltuusto,​ vanhusneuvosto,​ vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta,​ joiden kokoonpanosta,​ asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuuston vuosittain.

Nuorisovaltuusto on pitänyt järjestäytymiskokouksensa 10.12.2020. Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa sivistystoimialan suomin toimintaedellytyksin.

Hallintosäännön 106 §:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa,​ jolla on läsnäolo-​ ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-​oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Lisäksi nuorisovaltuustolla on edustus kaupungin suurimmissa lautakunnissa. Vuoden 2021 edustuspaikat on niin ikään päätetty nuorisovaltuuston 10.12.2020 pidetyssä kokouksessa.

Nuorisovaltuuston päätöksellä 10.12.2020 § 287 vuoden 2021 valtuustoedustajaksi on valittu Elsa-Maria Oksanen.ja hänen varahenkilökseen Jere Hännikkälä. 

Vuonna 2020 nuorisovaltuustolla on ollut edustus seuraavissa lautakunnissa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, elinvoima- ja ympäristölautakunta ja perusturvalautakunta.

Nuorisovaltuuston päätöksellä 10.12.2020 § 288 edustajat lautakuntiin on valittu seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Anni Halminen ja varaedustaja Katarina Roivainen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-​Mari Halminen ja varaedustaja Atte Mannila.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Johanna Lahti ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eino Lähteenmäki ja varaedustaja Iina Salonen. 

Asian liitteenä ovat pöytäkirjanotteet nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen 10.12.2020 §:istä 287 ja 288 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • asettaa nuorisovaltuusto vuodelle 2021 nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti,
   
 • todeta, että nuorisovaltuuston edustus kaupungin lautakunnissa vuonna 2021 noudattaa nuorisovaltuuston 10.12.2020 § 288 tekemää päätöstä seuraavasti: 
  Sivistyslautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Anni Halminen ja varaedustaja Katarina Roivainen.
  Elinvoima- ja ympäristölautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Ella-​Mari Halminen ja varaedustaja Atte Mannila.
  Tekninen lautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Johanna Lahti ja varaedustaja Matti Sjöholm.
  Perusturvalautakunta
  Nuorisovaltuuston edustaja Eino Lähteenmäki ja varaedustaja Iina Salonen. 
 • ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee  tiedoksi, että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston vuoden 2021 kokouksiin Elsa-Maria Oksasen.ja hänen varahenkilökseen Jere Hännikkälän. Kaupunginhallitus toteaa vielä,​ että läsnäolo-​oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee  tiedoksi, että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston vuoden 2021 kokouksiin Elsa-Maria Oksasen ja hänen varahenkilökseen Jere Hännikkälän. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 käsitellyt § 535 Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021. 

Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.8.2021 § 148 on valittu nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin seuraavasti:

Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Linda Peltomaa ja varaedustaja Ella-Mari Halminen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-​Mari Halminen ja varaedustaja Marissa Nurminen.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Robert Poussa ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eevi Halminen ja varaedustaja Miika Palin. 

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi nuorisovaltuuston edustajat lautakunnissa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 käsitellyt asian § 535 Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021. 

Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.8.2021 § 148 on valittu nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin seuraavasti:

Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Linda Peltomaa ja varaedustaja Ella-Mari Halminen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-​Mari Halminen ja varaedustaja Marissa Nurminen.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Robert Poussa ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eevi Halminen ja varaedustaja Miika Palin. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.8.2021 § 602 merkinnyt edustajat tiedoksi.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Nuorisovaltuusto on 21.10.2021 § 201 päättänyt, että uudeksi nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan valitaan Ella-Mari Halminen ja varaedustajaksi Robert Poussa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan vaihtumisen sivistyslautakunnassa tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

 • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 käsitellyt asian § 535 Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä 2021. 

Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.8.2021 § 148 on valittu nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin seuraavasti:

Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Linda Peltomaa ja varaedustaja Ella-Mari Halminen.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Ella-​Mari Halminen ja varaedustaja Marissa Nurminen.
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Robert Poussa ja varaedustaja Matti Sjöholm.
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja Eevi Halminen ja varaedustaja Miika Palin. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.8.2021 § 602 merkinnyt edustajat tiedoksi.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Nuorisovaltuusto on 21.10.2021 § 201 päättänyt, että uudeksi nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan valitaan Ella-Mari Halminen ja varaedustajaksi Robert Poussa.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.11.2021 § 810 merkinnyt edustajat tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan vaihtumisen sivistyslautakunnassa tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.