Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sonja Myllykoski ja Henna Kyhä.

Pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Myllykoski ja Henna Kyhä.

________________________________

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen sivistyslautakunta kuuli strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen Pori 2030 Lautakunnan strategiakeskustelu -esityksen ja kävi asiasta keskustelun.

Tomi Lähteenmäki ja Sami Lampola olivat läsnä kokouksessa kello 16.30-17.23.

Merkitään, että Ritva Välimäki saapui kokoukseen kello 16.34.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.