Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Sivistyslautakunnan kokoukset keväällä 2022

PRIDno-2021-5508

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi parittomina viikkoina seuraavasti:

 • tiistai 18.1.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 1.2.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 15.2.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 1.3.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 15.3.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 29.3.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 12.4.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 26.4.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 10.5.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 24.5.2022 kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 7.6.2022 kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 21.6.2022 kello 16:30, varsinainen kokous

Tarvittaessa valmisteleva kokous pidetään varsinaisena kokouksena.

Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavan kahden päivän kuluessa ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla viimeistään tarkastamista seuraavana päivänä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää pitää kokoukset edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö, sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.