Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Sivistyslautakunnan varajäsenen vaihtuminen

PRIDno-2021-4995

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Vuokko Virkki on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään sivistyslautakunnan varajäsenenä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginvaltuuston valitsemat sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ilmenevät liitteenä olevasta toimielimen kokoonpanoraportista tilanteessa 26.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Vuokko Virkille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Vuokko Virkin tilalle sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.11.2021.

Asian aiempi esittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että

  • Vuokko Virkille myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
  • kaupunginvaltuusto valitsee Vuokko Virkin tilalle sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti, että

  • Vuokko Virkille myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
  • kaupunginvaltuusto valitsi sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Raili Arolan.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Ismo Läntinen esitti sivistyslautakunnan varajäseneksi Raili Arolaa.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 § § 235, että

  • Vuokko Virkille myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
  • kaupunginvaltuusto valitsi sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Raili Arolan.

Asian aiempi esittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.