Sivistyslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Kirjastopalvelujohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 4 Kirjastoauton reittiaikataulu kevät 2022, 25.11.2021

Taidemuseon johtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kokoelmahankintapäätös 7/2021 Anna Estarriola, 19.11.2021
§ 8 Kokoelmahankitapäätös 8 /2021 Juuso Leppälä, 29.11.2021
§ 9 Kokoelmahankintapäätös 1/2021 Miia Ylikoski, 29.11.2021

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 38 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 24.11.2021
§ 39 Määräaikainen peruspalkan tarkistus, 30.11.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 37 Tutkimusluvan myöntäminen, 18.11.2021
§ 40 Tutkimuslupa, Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kehitysvammaisten kuntoutus (VAKEVA) -tutkimushanke, 02.12.2021

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
§ 96 Anomus,​ Narukerä ry,​ Liisantorin lähiliikuntapaikan käyttö ulkoliikuntakerhoon 26.11.2021 alkaen talvikaudeksi 2021-2022, 26.11.2021
§ 97 Aukioloajoista poikkeaminen 6.12.2021, liikuntalaitokset, 01.12.2021
§ 98 Hinnastosta poikkeaminen, keskustan uimahalli 8.12.2021, 01.12.2021
§ 99 Tekojääradan lipunmyyntisopimus Narukerä ry 2021-2022, 01.12.2021

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 205 Määräaikainen erityisluokanopettaja PORI-03-145-21, 30.11.2021
§ 206 Määräaikainen pt. tuntiopettaja (liikunta ja terveystieto) PORI-03-142-21, 30.11.2021
§ 207 Määräaikainen perusopetuksen lehtori (matematiikka) PORI-03-138-21, 30.11.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
§ 53 Oman auton käyttöoikeus, 22.11.2021
§ 54 Sivutoimi-ilmoitus, 24.11.2021
§ 55 Sivutoimi-ilmoitus, 25.11.2021
§ 56 Sivutoimi-ilmoitus, 29.11.2021
§ 57 Oman auton käyttöoikeus, 30.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

________________

Merkitään, että Jyri Träskelin poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 18.17.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.