Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Irtisanoutuminen Palmgren konservatorion pianonsoiton ja vapaa säestyksen lehtorin virasta

PRIDno-2019-2379

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

peitetty irtisanoutumisilmoitus  Porin kaupungin Palmgren konservatorion Pianonsoiton ja vapaa säestyksen lehtorin virasta 31.7.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää peitetty eron Porin kaupungin Palmgren konservatorion Pianonsoiton ja vapaa säestyksen lehtorin virasta 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Palmgren konservatorio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.