Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2221)

PRIDno-2019-2380

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] irtisanoutumisilmoitus perusopetuksen lehtorin virasta (2221) 31.7.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää  myöntää  [peitetty] eron Porin kaupungin perusopetuksen lehtorin virasta (2221) 1.8.2019 alkaen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

[peitetty], Porin Lyseon koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.