Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marianne Ostamo ja Laura Pullinen. 

Pöytäkirja tarkastetaan 8.5.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ismo Läntinen ja Laura Pullinen. 

Pöytäkirja tarkastetaan 9.5.2019. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.