Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti maaliskuu 2019

PRIDno-2019-2297

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuottojen kehitys on ollut myönteistä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden tuottoja on kertynyt 28,7 % enemmän, toteuma- % 40,6. Tilanne tuottojen kertymän osalta on helmikuuhun nähden jo hieman tasoittunut. Hankerahoitustuottoja on viime vuoteen verrattuna selvästi enemmän. Toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen kehittymisessä ei helmikuun raporttiin ole merkittäviä muutoksia, kokonaisuudessaan vähennystä viime vuoteen -4,9 % (toteuma-% 24,0). Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvaneet 1,5 % (toteuma-% 24,1) johtuen pääosin palkkojen sopimuskorotuksista. Myös järjestelyvaraerien maksut tammi-maaliskuulta kasvattavat henkilöstökuluja. Palvelujen ostoissa kasvua on 4,9 % (toteuma -% 24,4). Puhtaanpito- ja ateriapalveluissa on merkittävimmät nousut. Liikelaitoksen kustannukset nousivat sopimuskorotusten myötä, ja nämä otettiin huomioon talousarviossa. Tarvikeostoissa vähennystä on -38,1 % (toteuma-% 21,8). Kiinteistöihin liittyvien kustannusten siirto tekniselle toimialalle vaikuttaa kuluja vähentävästi. Avustukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, kasvua viime vuoteen 1,9 % (toteuma-% 23,7). Muiden kulujen osalta vähennystä viime vuoteen verrattuna on -94,6 % (toteuma-% 18,0). Ulkoisten toimitilavuokrien siirto tekniselle toimialalle vaikuttaa kuluihin. 

Nettomenot ovat toteutuneet viime vuoteen nähden 9,7 % alempina, toteuma-% 22,2. Maaliskuun talousraportin mukaan talousarvio on toistaiseksi toteutunut suunnitelman mukaisesti. Menopaineita tulee jatkossa olemaan, koska huhtikuussa tulevat maksuun sopimusten mukaisesti palkankorotukset. Liikkumavaraa ei talousarviossa ole, ja tarpeen mukaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Talous- ja henkilöstöraportti maaliskuulta on esityslistan liitteenä.

Talousarvion palvelulupausten toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain. Raportti on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin sekä toimialan palvelulupausten toteutumisen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.