Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta

PRIDno-2021-2440

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Taneli Lindbergin  irtisanoutuminen  perusopetuksen luokanopettajan  virasta (0182) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Taneli Lindbergille eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0182) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taneli Lindberg, Ahlaisten koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.