Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Itätuulen yhteisökoulu -pilottihanke

PRIDno-2021-818

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvioon tehtiin kaupunginhallituksen avustuksiin varaus yhteisökoulu-kokeilun toteuttamiseen Itätuulen koululla:

"Vuonna 2021 käynnistetään Itätuulen koululla kokeilu, jossa testataan ja mallinnetaan yhteisökoulun konseptia. Tämä tarkoittaa, että koulun tilat palvelevat ympäröivän yhteisön tarpeita koulun työaikojen ulkopuolella. Tarkoitus on mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa, lisätä sosiaalisten kohtaamisten määrää, kehittää uusia työllistämisen tapoja ja nostaa toimitilojen käyttöastetta. Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa."

Itätuulen koulu ja Porin Setlementti ry ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koulun arjessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä, ja yhdistys on tuonut esiin ajatuksen Itätuulen koulun käyttötarkoituksen laajentamisesta yhteisökouluksi. Yhteisökoulukonsepti on uusi asia Suomessa, mutta Ruotsissa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Yhdistys on valmistellut yhteistyössä sivistystoimialan edustajien ja avustustyöryhmän kanssa hankesuunnitelman (liitteenä) pilotoinnin toteuttamisesta.

Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.4.2021-31.3.2022. Hankkeen vetäjänä toimii yhdistyksen palkkaama osa-aikainen projektikoordinaattori hankkeelle perustettavan ohjausryhmän ohjauksessa. Käytännön toteutuksesta vastaa yhteistyöryhmä, nk. bändi yhdessä koolle kutsuttavan työryhmän kanssa.

Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi ja myöntää 50 000 euron avustuksen Porin Setlementti ry:lle
 • nimeää sivistystoimialan toimialajohtajan ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja valtuuttaa hänet nimeämään ohjausryhmän muut jäsenet sekä
 • velvoittaa ohjausryhmän esittämään kaupunginhallitukselle väliraportin hankkeen etenemisestä ja tuloksista elo-syyskuun 2021 aikana sekä loppuraportin ja suunnitelman jatkotoimenpiteistä hankkeen päättyessä.

Avustuksesta puolet maksetaan heti KH:n myöntämien avustusten kustannuspaikalta 14112041 ja puolet väliraportoinnin jälkeen. Mikäli hanketta ei koronatilanteen tai muun syyn vuoksi pystytä toteuttamaan, voidaan hanke keskeyttää tai siirtää osittain myöhemmin toteutettavaksi. Väliraportoinnin yhteydessä päätetään avustuksen loppuosan maksamisesta.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Esteellisyys

Oili Heino

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.3.2021 käsiteltiin Itätuulen yhteisökoulu -pilottihanketta, minkä jälkeen kaupunginhallitus on pyytänyt hankkeesta sivistyslautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallituksen asian käsittely 8.3.2021 on ollut seuraava:

"§ 148 Itätuulen yhteisökoulu -pilottihankkeen käynnistäminen

PRIDno-2021-818

Valmistelija

 • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvioon tehtiin kaupunginhallituksen avustuksiin varaus yhteisökoulu-kokeilun toteuttamiseen Itätuulen koululla:

"Vuonna 2021 käynnistetään Itätuulen koululla kokeilu, jossa testataan ja mallinnetaan yhteisökoulun konseptia. Tämä tarkoittaa, että koulun tilat palvelevat ympäröivän yhteisön tarpeita koulun työaikojen ulkopuolella. Tarkoitus on mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa, lisätä sosiaalisten kohtaamisten määrää, kehittää uusia työllistämisen tapoja ja nostaa toimitilojen käyttöastetta. Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa."

Itätuulen koulu ja Porin Setlementti ry ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koulun arjessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä, ja yhdistys on tuonut esiin ajatuksen Itätuulen koulun käyttötarkoituksen laajentamisesta yhteisökouluksi. Yhteisökoulukonsepti on uusi asia Suomessa, mutta Ruotsissa siitä on saatu hyviä kokemuksia. Yhdistys on valmistellut yhteistyössä sivistystoimialan edustajien ja avustustyöryhmän kanssa hankesuunnitelman (liitteenä) pilotoinnin toteuttamisesta.

Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.4.2021-31.3.2022. Hankkeen vetäjänä toimii yhdistyksen palkkaama osa-aikainen projektikoordinaattori hankkeelle perustettavan ohjausryhmän ohjauksessa. Käytännön toteutuksesta vastaa yhteistyöryhmä, nk. bändi yhdessä koolle kutsuttavan työryhmän kanssa.

Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopiston kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä hankesuunnitelman toteutettavaksi ja myöntää 50 000 euron avustuksen Porin Setlementti ry:lle
 • nimeää sivistystoimialan toimialajohtajan ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja valtuuttaa hänet nimeämään ohjausryhmän muut jäsenet sekä
 • velvoittaa ohjausryhmän esittämään kaupunginhallitukselle väliraportin hankkeen etenemisestä ja tuloksista elo-syyskuun 2021 aikana sekä loppuraportin ja suunnitelman jatkotoimenpiteistä hankkeen päättyessä.

Avustuksesta puolet maksetaan heti KH:n myöntämien avustusten kustannuspaikalta 14112041 ja puolet väliraportoinnin jälkeen. Mikäli hanketta ei koronatilanteen tai muun syyn vuoksi pystytä toteuttamaan, voidaan hanke keskeyttää tai siirtää osittain myöhemmin toteutettavaksi. Väliraportoinnin yhteydessä päätetään avustuksen loppuosan maksamisesta.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta."

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta pitää kyseistä hanketta tärkeänä ja esittää, että kaupunginhallitus tekee asiassa myönteisen päätöksen kaupunginjohtajan esityksen mukaan.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
 • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Nykyisen valtuustokauden alussa kaupunginvaltuusto hyväksyi Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma 2025 -asiakirjan, jossa määriteltiin tahtotilaksi lisätä koulujen ja päiväkotien käyttöastetta ja muuttaa rakennukset palvelualueiden asukkaiden ”olohuoneiksi”, joissa asukkaat voivat kokoontua ja toteuttaa erilaista harrastustoimintaa. Tavoite kaupungin toimitilojen avaamisesta vastikkeetta kuntalaisten ja järjestöjen käyttöön kirjattiin myös vuoden 2020 talousarvioon osana avustuskäytäntöjen uudistamista. Tarkoitus on mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa ja nostaa toimitilojen käyttöastetta. 

Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus valmistui vuonna 2019 Itä-Porin palvelualueelle. Se on ensimmäinen uusi rakennus, jota suunnitteluvaiheen lopulla lähdettiin kehittämään edellä mainitun kehittämisohjelman mukaisesti alueen monitoimitilaksi. Rakennus tarjoaa modernit puitteet monenlaiseen yhteisölliseen toimintaan, jonka myötä alueen asukkailla on mahdollisuus lisätä alueen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus on luonteva paikka kokeilun aloittamiselle, sillä tavoitteeksi on kirjattu, että talo toimii koko Itä-Porin alueen toimintakeskuksena, jossa voidaan järjestää yhteisiä tapahtumia ja kokoontumisia. Lisäksi koulun tiloissa on jo nykyisellään kaupungin yksiköiden ja yhdistysten organisoimaa säännöllistä toimintaa, jota on mahdollista kokeilun myötä laajentaa. Sampolan asukastuvan toiminnan päätyttyä alueella on selkeä vajaus yhteisöllisistä tiloista, sillä yhteisötila Salonki ei pysty yksinään vastaamaan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

Vuoden 2021 talousarvioon tehtiin kaupunginhallituksen avustuksiin varaus yhteisökoulu-kokeilun toteuttamiseen Itätuulen koululla:

"Vuonna 2021 käynnistetään Itätuulen koululla kokeilu, jossa testataan ja mallinnetaan yhteisökoulun konseptia. Tämä tarkoittaa, että koulun tilat palvelevat ympäröivän yhteisön tarpeita koulun työaikojen ulkopuolella. Tarkoitus on mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa, lisätä sosiaalisten kohtaamisten määrää, kehittää uusia työllistämisen tapoja ja nostaa toimitilojen käyttöastetta. Aiheesta on tarkoitus tehdä tutkimus yhteistyössä yliopistokeskuksen kanssa."

Itätuulen koulu ja Porin Setlementti ry ovat tehneet jo aiemmin tiivistä yhteistyötä koulun arjessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Yhdistys on perehtynyt Ruotsissa toimivaan yhteisökoulukonseptiin ja tuonut esiin ajatuksen sen testaamisesta Porissa, koska siitä on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa. Liitteenä oleva hankesuunnitelma pilotoinnin toteuttamisesta on valmisteltu yhdistyksen, sivistystoimialan ja avustustyöryhmän puheenjohtajan yhteistyönä.

Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.8.2021-31.5.2022. Hankkeen vetäjänä toimii yhdistyksen palkkaama osa-aikainen projektikoordinaattori hankkeelle perustettavan ohjausryhmän ohjauksessa. Kaupunginjohtaja nimittää hankkeelle ohjausryhmän, joten hanke on tiiviisti kaupungin ohjauksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se

 • hyväksyy hankesuunnitelman toteutettavaksi ja myöntää tarkoitusta varten talousarvioon varatun 50 000 euron avustuksen Porin Setlementti ry:lle KH:n myöntämien avustusten kustannuspaikalta 14112041
 • oikeuttaa kaupunginjohtajan nimittämään hankkeen ohjausryhmän jäsenet sivistystoimialan ja perusturvan työntekijöistä sekä Setlementti Pori ry:n edustajista, minkä lisäksi ohjausryhmään voidaan kutsua alueen muiden järjestöjen edustajia
 • velvoittaa ohjausryhmän esittämään kaupunginhallitukselle väliraportin hankkeen etenemisestä ja tuloksista marraskuun 2021 aikana sekä loppuraportin ja ehdotuksen jatkotoimenpiteistä hankkeen päättyessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-6.

Kokouskäsittely

Mikael Ropo esitti Juha Joutsenlahden kannattamana, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee asiassa kielteisen päätöksen. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = pohjaesitys, EI = Mikael Ropon tekemä ja Juha Joutsenlahden kannattama esitys, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee asiassa kielteisen päätöksen. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä pohjaesityksen puolesta annettiin 7 ääntä, Ropon tekemän muutosesityksen puolesta 6 ääntä, ei tyhjiä.

Merkitään, että Ritva Välimäki saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 16.42.

Merkitään, että Ritva Välimäki poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 17.27.

Merkitään, että Tiina M. Toivonen poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.31.

Äänestystulokset

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Setlementti Pori ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.