Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Sjöholm ja Mikael Ropo.

Pöytäkirja tarkastetaan 9.6.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Sjöholm ja Mikael Ropo.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.