Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 14 Vahingonkorvaus, 02.06.2021

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
§ 57 Keskustan uimahallin vuorot 16.8.2021-5.6.2022, 26.05.2021
§ 58 Nuorisotalon vuorot ja tapahtumat 4.10.2021-27.5.2022, 26.05.2021

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 53 Sijaisuus, Luokanopettaja (ma.) PORI-03-74-21, 27.05.2021
§ 54 Lähiesimiesaseman määrääminen, 02.06.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 52 Oppilaaksiotto, 24.05.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Oman auton käyttökorvausanomus, 31.05.2021
§ 22 Oman auton käyttökorvausanomus, 02.06.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.