Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Irtisanoutuminen päiväkodinjohtajan virasta

PRIDno-2021-4810

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Päiväkodinjohtaja Pirjo-Riitta Sillberg on irtisanonut palvelussuhteensa päättymään 31.5.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Pirjo-Riitta Sillbergille eron päiväkodinjohtajan virasta 1.6.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pirjo-Riitta Sillberg, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.