Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta

PRIDno-2021-5140

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Tero Kuusiston irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (0227) 17.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Tero Kuusistolle eron perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (0227) 18.10.2021 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tero Kuusisto, Kaarisillan yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.