Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Etta Peltola ja Jani-Petteri Pajukoski.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Julia Liljegren ja Jani-Petteri Pajukoski.

_________________

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen sivistyslautakunta kuuli liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahden esityksen liikunta- ja nuorisoyksiköstä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.