Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Kansalaisopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Kansalaisopiston markkinoinnin kehittäminen, 11.10.2021

Taidemuseon johtaja
§ 2 Kokoelmahankinta: 3/2021. Aeon Lux, 8 keraamista veistosta., 19.10.2021
§ 3 Kokoelmahankinta 4/2021: Sari Moilala, 2 maalausta, 20.10.2021
§ 4 Kokoelmahankinta 5/2021: Iina Vartia, veistos, 21.10.2021

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 20.10.2021

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
§ 19 Kulttuuritalo Anniksen vastaavan työntekijän työsuhteeseen ottaminen, 26.10.2021

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 86 Urheilukeskuksen keinonurmen vuorot 1.11.2021-15.5.2022, 22.10.2021
§ 87 Porin urheilutalon toimistotilan 105 vuokraus Isojoenrannan sisu Ry:lle, 25.10.2021
§ 89 Aukioloajoista poikkeaminen 30.-31.10.2021, keskustan ja Meri-Porin uimahallit, 27.10.2021
§ 90 Anomus, keskustan uimahalli, lyhyen radan ikäkausimestaruusuintien alueuinnit 29.-31.10.2021, Porin Uimaseura ry, 29.10.2021

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Hankintapäätös:
§ 193 Psykologipalvelun hankkiminen, 29.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 198 Määräaikainen tuntiopettaja (resurssiopetus) PORI-03-134-21, 04.11.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 192 Tutkimuslupa, 29.10.2021
§ 194 Tutkimuslupa pro gradu -työtä varten, 02.11.2021
§ 195 Tutkimusluvan myöntäminen Porin lukioon, 03.11.2021

Yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
§ 32 Tutkimuslupa,varhaiskasvatusopettajien antamat pedagogiset merkitykset, vertalussa kaupunki ja metsäympäristö, 29.10.2021
§ 36 Tutkimuslupa, Koronapandemian rajoitusten vaikutukset vuorovaikutukseen lasten kanssa varhaiskasvatuksen opettajien krtomana, 03.11.2021
§ 37 Tutkimuslupa, varhaiskasvatuksen opettajien valmiudet pedagogiikan ohjaamiseen päiväkodeissa, 03.11.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 46 Sivutoimi-ilmoitus, 07.10.2021
§ 47 Sivutoimi-ilmoitus, 13.10.2021
§ 48 Sivutoimi-ilmoitus, 13.10.2021
§ 49 Sivutoimi-ilmoitus, 14.10.2021
§ 50 Oman auton käyttöoikeus, 21.10.2021
§ 51 Oman auton käyttöoikeus, 02.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.