Sivistyslautakunta, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Mikael Ropo.

Pöytäkirja tarkastetaan 10.4.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Martti Lundèn ja Antti Pekola.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.