Sivistyslautakunta, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Porin vanhusneuvoston esitys sivistyslautakunnalle, oheismateriaali (PRIDno-2019-1369)
  • Lukiokoulutuksen esittely

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Porin Lyseon lukion rehtori Jarkko Kivelä, Porin suomalaisen yhteislyseon lukion rehtori Mari Aalto ja apulaisrehtori Katri Ylitalo sekä opetusyksikön päällikkö olivat paikalla kokouksessa klo 16.30 - 17.51, jolloin lautakunnan jäsenille esiteltiin lukiokoulutusta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.