Sivistyslautakunta, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 34 Vertaismentorointiryhmä erityisopettajille , 27.03.2019
§ 35 Tyhy-tuki, Itä-Porin yhtenäiskoulu, 27.03.2019
§ 36 Työsuunnitelman muutos, Kuninkaanhaan koulu, 27.03.2019
§ 37 Työsuunnitelman muutos, Kalaholman koulu, 27.03.2019

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Hankintapäätös:
§ 3 Vähärauman koulun väistökuljetukset, 27.03.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.