Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu

PRIDno-2021-4777

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2021 arviointeja koskeva työohjelma.

7.12.2021 kokouksen aiheena on kaupungin tytäryhteisöön kuuluva Porin YH-asunnot Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Träskelin on kutsuttu lautakunnan kokoukseen alustamaan edustamansa yhtiön ajankohtaisia asioita ja tavoitteiden toteutumista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.