Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Sivistystoimialan yhteiset palvelut yksikön edustajien kuuleminen

PRIDno-2021-4777

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2021 arviointeja koskeva työohjelma, jota voidaan tarkentaa ja muuttaa tarvittaessa.

Marraskuun kokouksen aiheena on sivistystoimialan yhteiset palvelut yksikkö. Kuultavaksi on kutsuttu toimialajohtaja Esa Kohtamäki ja hallintopäällikkö Johanna Jokelainen.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna 2021 sivistystoimialan yhteiset palvelut yksikkö. 

Yhteiset palvelut -yksikkö vastaa toimialan hallinnon ja henkilöstövoimavarojen suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä, viestinnästä sekä vastaa matriisipohjaisen ohjausmallin toteuttamisesta toimialalla. Yhteiset palvelut -yksikössä on Sivistystoimen hallinto niminen toimintayksikkö.

Sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki ja yhteiset palvelut yksikön päällikkö Johanna Jokelainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vastuualueensa toimintaa, sen kehittämistä sekä muita ajankohtaisia asioita. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Allan Lindeman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:09.

Esa Kohtamäki ja Johanna Jokelainen olivat läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:00-15:59.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.