Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kaupunginjohtajan kuuleminen

PRIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä kaupungin tilinpäätös 29.3.2021 kokouksessaan.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arvioinnin työohjelman mukaisesti kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä tilivuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan ja kehitystarpeisiin liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Antti Linnainmaa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.25.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.