Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Kokous todetaan suoritetun nimenhuudon jälkeen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta päättää myöntää läsnäolo-oikeuden kokoukseen tekniselle sihteerille.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta myönsi kokoukseen läsnäolo-oikeuden tekniselle sihteerille.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoselle myönnettiin läsnäolooikeus pykälään 22.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.