Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Lehtonen ja Pentti Ruusunen (varalla Asko Apajasalo).

Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Lehtonen ja Pentti Ruusunen (varalla Asko Apajasalo).

Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.