Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tarkastustoimen toimiala, vuoden 2020 tilinpäätös

PRIDno-2020-6312

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja, jossa virallisten laskelmien lisäksi selvitetään erityisesti valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 

Toimialan käyttötalous toteutui talousarviota paremmin ja tarkastustoimi pysyi talousarviossa tilivuonna 2020.

Tarkastustoimen tilinpäätös on tehtävän kokonaiskustannusten osalta 103.386 euroa ylijäämäinen, eli kustannukset jäivät 20,6 prosenttia arvioidun alle. Suuri osa ylijäämästä selittyy henkilöstökuluista, jotka toteutuivat noin 84 prosenttisesti.

Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot vuodelta 2020 ovat esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastustoimen toimialan vuoden 2020 tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.