Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Asko Apajasalo ja Antti Linnainmaa (varalla Pentti Ruusunen).

Pöytäkirja tarkastetaan 20.11.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asko Apajasalo ja Sirkka Sainio (varalla Pentti Ruusunen).

Pöytäkirja tarkastetaan 20.11.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.