Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu

PRIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2017-2020 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2020 arviointeja koskeva työohjelma, jota voidaan tarkentaa ja muuttaa tarvittaessa.

Joulukuun kokouksen aiheeksi on ehdotettu ajankohtaiskatsausta kaupungin hallinnollisista asioista. Kuultavaksi ehdotetaan kutsuttavaksi kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja kaupunginlakimies Leena Tuominen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää 

  • lisätä ehdotetun kuulemisen työohjelmaansa
  • käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemiseen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Antti Linnainmaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla klo 17.11.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.