Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 12.10.2020 § 548 Toimielinten esityslistojen salassa pidettävien asioiden julkaisukäytännöt, ote päätöksestä esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuuston päätös 2.11.2020 § 118 Vuoden 2019 arviointikertomus, ote päätöksestä liitteineen esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallituksen päätös 6.11.2020 § 582 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-syyskuu 2020, ote päätöksestä liitteineen esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.