Tarkastuslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu

PRIDno-2021-4777

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2021 arviointeja koskeva työohjelma, jota voidaan tarkentaa ja muuttaa tarvittaessa.

Marraskuun kokouksen aiheena on sivistystoimialan yhteiset palvelut yksikkö. Kuultavaksi on kutsuttu toimialajohtaja Esa Kohtamäki ja hallintopäällikkö Johanna Jokelainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.