Tarkastuslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tarkastustoimen talouden seurantaraportointi III/2021

PRIDno-2021-1271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2020 § 9, että vuodesta 2020 alkaen talouden seurantaraportointi käsitellään neljännesvuosittaisissa jaksoissa.

Tarkastustoimen talouden kumulatiivinen seurantaraportointi ajalta tammi - maaliskuu 2021 jaetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Merkitään tiedoksi tarkastustoimen talouden seurantatiedot ajalta tammi - maaliskuu 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Tarkastustoimen talouden kumulatiivinen seurantaraportointi ajalta tammi - kesäkuu 2021 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Merkitään tiedoksi tarkastustoimen talouden seurantatiedot ajalta tammi - kesäkuu 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Tarkastustoimen talouden kumulatiivinen seurantaraportointi ajalta tammi - syyskuu 2021 jaetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Merkitään tiedoksi tarkastustoimen talouden seurantatiedot ajalta tammi - syyskuu 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.