Tarkastuslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta myönsi kokoukseen läsnäolo-oikeuden tekniselle sihteerille.

Kokouskäsittely

Porin kaupungin ICT-yksikkö avusti kokouksen teknisessä toteuttamisessa kokouksen aikana.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.