Tarkastuslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tarkastuslautakunnan syyskauden 2020 ja kevätkauden 2021 kokousajat

PRIDno-2020-2823

Valmistelija

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Toimielimen tulee päättää kokousaikatauluistaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää pitää kokouksensa syyskaudella 2020 seuraavasti:

 • 25.8.2020 klo 16 
 • 29.9.2020 klo 16 
 • 27.10.2020 klo 16
 • 17.11.2020 klo 16
 • 8.12.2020 klo 16

ja kevätkaudella 2021:

 • 26.1.2021 klo 16
 • 16.2.2021 klo 16
 • 16.3.2021 klo 16 
 • 30.3.2021 klo 16 
 • 20.4.2021 klo 16
 • 4.5.2021 klo 16

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.