Tarkastuslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Merkitään, että tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja otti esille tiedoksi merkittävissä asioissa kaupunginhallituksen 4.5.2020 kokouksen § 260 tehdyn päätöksen, jossa kaupunginhallitus päätti muuttaa tarkastuspäällikön virkanimikkeen tarkastusjohtajaksi 1.6.2020 alkaen.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan:

Tarkastuslautakunta päättää merkitä pöytäkirjaan liitettävän kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.